Zaburzenia płodności

Niepłodność definiuje się jako niemożność uzyskania ciąży przez rok regularnego współżycia bez środków zabezpieczających.

Przyczyna niepłodności może być żeńska, męska lub obustronna. Przyczyna żeńska i męska występują z podobną częstością dlatego diagnostykę niepłodności powinno się prowadzić u obydwojga partnerów równocześnie.

Diagnostyka niepłodności jest procesem bardzo złożonym i wymaga zazwyczaj współpracy ginekologa, endokrynologa, androloga, a także innych specjalistów. Często przyczyną zaburzeń płodności są niewielkie odchylenia od normy niektórych parametrów i zjawisko ulega spotęgowaniu jeśli tych czynników jest kilka. Dlatego diagnostyka zaburzeń płodności wymaga zazwyczaj badań wielokierunkowych.