Skip to content

Rejestracja telefoniczna: +48-600-419-839

Polityka prywatności gabinet endokrynologiczny

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Gabinet Endokrynologiczny LESZEK SZLOCH z siedzibą w Krakowie, os. Kolorowe 21 lok.213

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych Pacjentów medycznych uregulowane są w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są w celu:

 • profilaktyki zdrowotnej,
 • diagnozy medycznej i leczenia,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przy czym podanie przez  Pacjenta danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego,
 • zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego:
  • na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia,
  • z zastrzeżeniem warunków oraz zabezpieczeń dotyczących tajemnicy zawodowej.

Dane osobowe Pacjenta, w tym dane medyczne, mogą być przetwarzane także w innych celach (takich jak marketing, badania kliniczne, badania naukowe), jednak w takim przypadku konieczne będzie spełnienie innych przesłanek ich przetwarzania, w tym uzyskanie zgody Pacjenta.
Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
Dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

PRAWA PACJENTA

Pacjentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem zasad gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • h. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane Pacjenta do innego administratora. Administrator zobowiązuje się do realizacji żądania Pacjenta wyłącznie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Pacjent powinien skontaktować się z Administratorem.
Pacjentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Generalnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Administrator może przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Pacjenta.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w obowiązujących przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych